Πεδίο αναφοράς

Γεωλογία: Ορυκτές Πρώτες Ύλες: Ορυκτολογία,Πετρογραφία,Πετρολογία,Κοιτασματολογία, Γεωχημεία,Σπηλαιολογία, Γεμολογία και κατεργασία λίθων κ.α. Γενική Θαλάσσια Γεωλογία: Παλαιοντολογία, Στρωματογραφία, Ιζηματολογία, Τεκτονική κ.α. Εφαρμοσμένη Γεωλογία: Τεχνική Γεωλογία,Υδρογεωλογία,Υδροχημεία,Σεισμολογία,Γεωφυσική κ.α.

Φιλοσοφία
Συγκέντρωση ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την Γεωλογία, είτε ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά, από όλο τον κόσμο με επίκεντρο όμως τον Ελλαδικό χώρο!!! Διαμοίρασμα πληροφοριών, συνεισφορά με εξειδικευμένες γνώσεις, νέα ευρήματα, απαντήσεις σε ερωτήματα για άγνωστα ευρήματα κ.λ.π.

To group Geological Community of Greece έχει ως σκοπό να λειτουργεί ως πυρήνας, συγκεντρώνοντας γύρω του ομάδες είτε μεμονωμένους ανθρώπους που έχουν ως κοινό παρανομαστή τα παραπάνω πεδία αναφοράς και δυνατότητες.

Δραστηριότητες
Οργάνωση συναντήσεων, εξορμήσεων κλπ είτε ώς Geological Community of Greece, είτε ώς μεμονωμένες ομάδες ανα την περιφέρεια, με κοινό σημείο αναφοράς το group, προς ενημέρωση των όποιων ενδιαφερομένων.

Κανονισμοί
Προσωπικές επιθέσεις μελών προς άλλα μέλη, ανάρμοστη γλώσσα στις αναρτήσεις τους, αναρτήσεις με περιεχόμενο παντελώς άσχετο με το αντικείμενο του group καθώς και φωτογραφικό υλικό γεωλογικών δειγμάτων, τα οποία προέρχονται από τοποθεσίες εκτός ελλαδικού χώρου, θα διαγράφονται αυτομάτως και θα γίνεται σύσταση στο μέλος για μία και μοναδική φορά. Σε περίπτωση δεύτερου κρούσματος από το ίδιο μέλος, θα διαγράφεται από μέλος χωρίς προειδοποίηση.

Το group Geological Community of Greece, δεν υποχρεούται να εγκρίνει και να δημοσιεύσει, απαραιτήτως, παρουσιάσεις Ελληνικών ορυκτών και δραστηριότητες που προτείνονται από τα μέλη του. Οι δημοσιεύσεις που θα αναρτώνται ύστερα από την πρόταση μελών, θα πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές: Εικόνες υψηλής ανάλυσης (ως 6, κατά περίπτωση), κείμενο έως 400 λέξεις, το ονοματεπώνυμο του μέλους που το συνέταξε, καθώς και την πηγή (είτε αφορά φωτογραφία ορυκτού, είτε κειμενογραφία μερικώς ή ολικώς) εκτός εάν ρητώς και εγγράφως δηλώσει ότι όλα τα παραπάνω του ανήκουν.

Αγοραπωλησίες ορυκτών δεν επιτρέπονται στο group. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί κάποιο μέλος να αναρτήσει φωτογραφίες ορυκτών και να προωθεί την πώληση τους με ή χωρίς τιμές. (π.χ. Αζουρίτες Λαυρίου προς πώληση κλπ) Εάν κάποιο μέλος ενδιαφέρεται για κάποιο ορυκτό το οποίο εμφανίζεται στο group ως ανάρτηση, μπορεί να το κάνει μόνο με προσωπικό μήνυμα προς τον ιδιοκτήτη του.